Overlast schuren tot een minimum beperkt.

Het schuren van rubber transportbanden en het schuren van rollen voor het bekleden zorgt vaak voor veel overlast door het slijpsel dat bij het schuren vrij komt.
Het rubberslijpsel, maar ook het metaalslijpsel waait zodra de overhead deuren worden geopend overal naar toe.
Om dit tegen te gaan heeft Zeeland Belting Service B.V. op zolder een aparte ruimte ingericht speciaal voor het schuren van de rubber transportbanden en de rollen. Doordat Zeeland Belting service B.V. een mobiele afzuiginstallatie geplaatst heeft, is de overlast die men had van het slijpsel nagenoeg afgelopen.

Omdat het schuren van rubber transportbanden vaak een arbeidsintensief werk is heeft Zeeland Belting Service B.V. samen met een plaatselijke constructeur een schuurmachine ontwikkeld die het schuren van rubber transportbanden niet aleen veel makkelijker maakt, maar ook beter schuurt omdat de kwaliteit van het schuren constanter is.


Naar het overzicht